3 IUNIE CUM SĂ BIRUIEŞTI URIAŞII

“Căci biruinţa este a Domnului” (1 Samuel 17:47)

Într-o zi, un soldat, acuzat că a fugit dinaintea duşmanului, a fost adus înaintea lui Alexandru cel Mare. Alexandru cel Mare l-a întrebat: “Cum te cheamă?” Plecându-şi capul, el a răspuns: “Alexandru”. Alexandru cel Mare l-a apucat de umăr şi i-a spus: “Soldate, schimbă-ţi purtarea sau schimbă-p numele!” Tu ai fost chemat să trăieşti o viaţă demnă de Cel al cărui nume îl porţi. Indiferent dacă uriaşul cu care te confrunţi este dependenţa, resentimentul, teama, pofta, mândria, invidia sau mânia, trebuie să înţelegi următoarele:

1) Nu eşti unic. “Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească” (1 Corinteni 10:13). Goliat nu a fost mereu un uriaş; el a fost hrănit şi alimentat până a ajuns aşa. Uriaşii noştri sunt de obicei păcate mici pe care le trecem cu vederea până când ajung să fie ca un tăvălug şi să ne urmărească.

2) Nu ai putere singur. Uriaşul tău te va învinge de fiecare dată când vei încerca să te lupţi singur cu el. David i-a spus lui Goliat: “Căci biruinţa este a Domnului. Şi El vă dă în mâinile noastre” (1 Samuel 17:47). Ai nevoie.de ajutor divin pentru a învinge vechile obiceiuri şi pentru a avea o purtare nouă. Aşadar, declară împreună cu Pavel: “Pot totul în Hristos, care mă întăreşte” (Filipeni 4:13).

3) Trebuie să te confrunţi cu duşmanul având capul sus. Biblia spune: “îndată ce Filisteanul a por­nit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea Filisteanului” (1 Samuel 17:48). Nu fugi, nu încerca să negociezi, nu fă compromisuri şi nu te scuza. Vino cu uriaşul la lumină şi nu-l lăsa să intre înapoi în viaţa ta. Stabileşte-ţi limite şi fii responsabil. Fereşte-te de prieteniile nepotrivite şi mai presus de toate, nu te uita la Dumnezeu în lumina uriaşului, ci uită-te la uriaş în lumina lui Dumnezeu.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *