3 IULIE CONTROLEAZĂ FĂRĂ SĂ CONTROLEZI


“Roada Duhului este … înfrânarea” (Galateni 5:22 23)

Există două feluri de oameni: cei care controlează şi cei care se controlează. Ce fel de om eşti tu? Hai să aflăm: cel care controlează crede că “diavolul este de vină” sau oamenii, ori împrejurările, aşa că ei reacţionează prin învinovăţire, resentiment sau frustrare. Ei continuă să manipuleze oamenii şi circumstanţele spre folosul lor. Dar oamenii şi circumstanţele nu se supun de obicei controlului nos­tru, aşa că încercările lor nu fac decât să intensifice durerea şi să le transforme relaţiile în adevărate lupte pentru putere. Cu cât încearcă mai mult să controleze, cu atât se simt mai rău; cu cât se simt mai rău, cu atât încearcă să controleze mai mult. Refuză să trăieşti aşa. Cei care se controlează înţe­leg că diavolul nu le poate face nimic fără cooperarea lor şi că nu trebuie să-i întindă mâna. Ei înţe­leg şi că oamenii şi circumstanţele nu sunt problema lor – ci modul în care se raportează la acestea. Aşa că ei reacţionează aducându-şi aminte trei lucruri:

1) Persoana pe care trebuie să o controlez sunt eu;

2) Uneori trebuie să las oamenii şi circumstanţele în mâna lui Dumnezeu ca să se ocupe El;

3) Trebuie să mă încarc zilnic cu puterea Duhului Sfânt pentru a-mi controla reacţiile şi pentru a urma principiile unei “minţi sănătoase”, şi să-mi păstrez controlul asupra vieţii mele (2 Timotei 1:7). Prin urmare, ei evită să se antreneze în jocul învinovăţirii, al durerii proprii şi al transformării relaţi­ilor într-o zonă de conflict. Ştiind că “roadă Duhului este … înfrânarea”, ei înţeleg că Duhul nu-i va controla şi nu-i va ajuta să-i controleze pe alţii şi să manipuleze circumstanţele, dar le va da putere să se controleze pe ei înşişi. Oamenii plin de puterea Duhului sunt eliberaţi de implicarea în pro­bleme şi devin parte a soluţiei pe care o aduce Dumnezeu!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *