3 IANUARIE FORMAREA DE BĂRBAŢI SI FEMEI PENTRU DUMNEZEU (6)

“Poruncile acestea … să le intipăreşti în mintea copiilor tăi” (Deuteronom 6:6-7)
Învată-i pe copiii tăi valoarea muncii asidue. Fondatorul misiunii “Navigatorii”, Lorne Sanny, zâmbeşte când îşi aminteşte patru cuvinte ale tatălui său, cuvinte care i-au schimbat viaţa: “Fiule, dă-i bătaie!” Părinţii care cred că dacă îi lasă pe copii să evite munca le fac o favoare, se înşeală. Copiii tăi devin iresponsabili, dependenţi, subdezvoltaţi şi ajung să urască toleranţa ta exagerată. “Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte. Cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face ruşine” (Proverbe 10-4-5). Dacă continui să faci ceea ce copiii tăi ar trebui să facă singuri, le ciunteşti dezvoltarea şi creativitatea. Munca cinstită este lăsată de Dumnezeu pentru fericirea omului, cât şi pentru creştere personală, socială şi spirituală. E mai mut decât o chestiune financiară; e o chestiune spirituală. Munca asiduă îti face bine! “Leneşul doreşte mult, şi totuşi, n-are nimic, dar cei harnici se satură” (Proverbe 13:4). Într-o zi copilul tău îţi va mulţumi că i-ai cerut să participe la viata de familie şi să-şi facă partea ce îi revine de drept. Viitorul sot sau viitoarea soţie îti vor mulţumi şi ei! Poate spui: “Dar sunt atât de tineri şi au atâtea teme la şcoală”. Dacă stăpânesc teoria dar nu reuşesc să devină responsabili şi maturi, vor plăti pentru asta în viitor. “Este bine pentru om să poarte un jug în tinereţea lui” (Plângerile lui Ieremia 3:27). Ceea ce învaţă în tinereţe le va da bucurie tot restul vieţii, când vor deveni bărbaţi şi femei ai lui Dumnezeu!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *