3 IANUARIE UMBLĂ CU DUMNEZEU

“Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor” (Geneza 1:2)

            Ucenicii lui Hristos au lăsat totul pentru a urma pe cineva pe care nu l-au înţeles. Ei visau la un Mesia care va stabili o împărăţie pământească şi-i va scoate de sub autoritatea Romei, aşa că răstignirea Lui i-a adus întro mare confuzie. La fel şi învierea Lui, căci acum trebuiau să predice un mesaj care urma să îi coste viaţa. Uneori nu ştiau ce să facă cu Isus: “Când L-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat, şi au zis: “Este o nălucă!” Şi de frică au ţipat” (Matei 14:26). Când a mâncat cu ei pe mal după înviere, “nici unul din ucenici nu cuteza să-L întrebe: “Cine eşti?” căci ştiau că este Domnul” (loan 21:12). Dacă vrei să umbli cu Dumnezeu, fii gata căci credinţa ta va fi încercată.

            Primul lucru pe care îl citim despre Dumnezeu în Scriptură este că El “se mişca”. Dacă ai în plan să umbli cu El în acest an, trebuie să depăşeşti două lucruri. Mai întâi, complacerea. Oamenii de ştiinţă au făcut un experiment în care au pus o amibă (animăluţ microscopic) într-un mediu lipsit de stres. Condiţiile erau ideale; nu trebuia să facă nici o ajustare. Dar amiba a murit. De ce? Pentru că ai nevoie de schimbare şi de provocare la fel cum ai nevoie de hrană şi apă. Complacerea te poate ucide! În al doilea rând, trebuie să eviţi văicăreala. Faptul că nu au recunoscut bunătatea lui Dumnezeu, poporul Israel s-a învârtit în cerc timp de 40 de ani: “Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde” (1 Corinteni 10:11). Doi copii s-au aşezat să ia prânzul împreună. Unul şi-a deschis pachetul şi a început să se văicărească: “Iar sandviş cu şuncă? Este a patra zi la rând. M-am săturat de sandvişuri cu şuncă”. Prietenul lui a spus: “Pun pariu că dacă-i spui mamei tale că nu-ţi plac sandvişurile cu şuncă îţi va pune altceva”. “Mama?” a răspuns primul. “îmi voi pregăti singur pachetul”. Ai o problemă cu văicăreala? Rezolv-o! Hotărăşte-te să umbli mai mult cu Dumnezeu!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *