29 OCTOMBRIE ADUCI TU ROADĂ?


“Roada Duhului este…”

Să remarcăm trei lucruri despre roadă:

În primul rând, roadă este vizibilă. Mai ţii minte metoda de învăţare de la şcoală, “arată şi spune”? lacov scrie: “Arată-mi credinţa ta fără fapte, şi eu îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele” (lacov 2:18). Nu este destul să vorbeşti despre o viaţă curată, trebuie să o trăieşti înaintea oamenilor în fiecare zi.

În al doilea rând, roadă reflectă caracterul pomului pe care creşte. Dacă este un măr, el va face mere. Cu cât îţi predai mai mult viaţa lui Hristos, cu atât mai mult te vei asemăna cu El.

În al treilea rând, roadă este făcută spre folosul altcuiva. Nu vei vedea niciodată fructul mâncân-du-se pe sine însuşi sau spunând “nu vreau să fiu cules”. Fructele bune îl fac pe om să-i fie foame şi să le culeagă. Duhul Sfânt doreşte să producă roadă în tine pentru ca alţii să se poată hrăni din ea. În opoziţie, toate faptele firii sunt egoiste. Trupul spune: “Tu m-ai făcut furios. Nu sunt bucuros. Tu ai ce-mi doresc eu. Mă enervezi”. Dar roadă Duhului lui Hristos este centrată pe Hristos şi pe alţii. Să remarcăm că cuvântul “roadă” este la singular, deşi Pavel enumera nouă feluri diferite de roade spirituale: dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea şi înfrânarea, ele toate vin din acelaşi pom. Acest copac poate produce tot ce ai nevoie pentru fiecare domeniu din viaţa ta. Nu trebuie să mergi la Duhul Sfânt pentru pace, iar pentru dragoste altundeva. Sau să mergi la Duhul Sfânt pentru răbdare şi la altcineva pentru stăpânire de sine. Toate se găsesc în pomul Duhului Sfânt. Aşadar, aduci tu roadă?

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *