29 NOIEMBRIE FĂ SALTUL CREDINŢEI (2)


“Credinţa este o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd” (Evrei 11:1)

Într-o zi, două omizi urcau un deal, când au observat un fluture zburând deasupra capului lor. Întorcându-se spre tovarăşa sa, una a spus: “Niciodată n-o să mă vezi pe mine făcând aşa ceva!” Ridică-ţi privirea, fă un salt al credinţei! “Credinţa este … o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd” (Evrei 11:1)

Glynnis Whitwer spune: “Dumnezeu ne cheamă la ascultare fără să ne arate rezultatul final … Sunt zile când mă satur să tot fiu chemată din zona mea de confort… Oamenii mă ştiu drept o plângăcioasă şi drept o persoană care întreabă dacă poate să-L slujească pe Dumnezeu din con­fortul canapelei ei. Dar nu aceasta este calea lui Dumnezeu. El doreşte să fiu limitat în dorinţa mea de siguranţă şi control … Ceva lăuntric se descoperă când eşti presat, când duci lipsă … străluceşte lumina adevărului despre credinţa ta … Pentru a creşte, credinţa trebuie încercată şi lucrul acesta nu este confortabil … Spre deosebire de unii, eu nu am învăţat să mă încred în Dumnezeu pe calea simplă … citind o carte … ascultând o predică … sau auzind cum prietenul meu se încrede în El. Eu învăţ aventurându-mă în ascultare şi descoperind că El este demn de încredere. Acest lucru s-a întâmplat când soţul meu împreună cu mine am început să dăm zeciuială (după ce m-am opus ani de zile) şi am văzut cum Dumnezeu acoperă mai mult decât nevoile noastre. Când am ascultat porunca Lui de a scrie o carte (deşi nu ştiam despre ce voi scrie) şi am văzut cum Dumnezeu deschide uşi… Când am spus da în faţa adopţiei şi vedem cum cele două fetiţe înfloresc prin credinţă şi vedem viitorul … Ascultând când Dumnezeu nu ne-a descoperit etapele… sau destinaţia finală, toate acestea sunt o provocare. Dar când umblăm prin credinţă el primeşte slava, pentru că ştim că nu am fi putut face nimic singuri”. Aşa că fă saltul credinţei.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *