29 DECEMBRIE VIATA PRIN PUTEREA DUHULUI SFÂNT

“Sunt lucruri potrivnice unele altora” (Galateni 5:17)

Oricât de mult am umblat cu Dumnezeu, firea noastră nu se îmbunătăţeşte niciodată; ea nu devine mai asemănătoare cu Duhul în timp! De aceea ni se spune să o răstignim şi să umblăm în fiecare zi prin puterea Duhului lui Dumnezeu care locuieşte în noi. Ascultă: “umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi … Roadă Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răb­dare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. împotriva acestor lucruri nu este lege” (Galateni 5:16-17; 22-23). Este posibil să ai un astfel de stil de viaţă? Da, dar trebuie să faci patru lucruri:

            1) Recunoaşte că eşti ţinta duşmanului şi protejează-te prin Cuvântul lui Dumnezeu şi rugăciune;

            2) Scapă de acel păcat care te învinge în mod constant: “să dăm la o parte … păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne” (Evrei 12:1);

            3) Fii umplut permanent cu puterea Duhului. Fără ea, vei pierde de fiecare dată;

            4) Bazează-te pe puterea lui Dumnezeu, nu a ta. Cum? Luptându-te până vei învinge. Puterea Lui, împreună cu alegerea ta de a asculta şi de a continua lupta te vor conduce mereu spre o victorie de durată!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *