27 OCTOMBRIE VIAŢA PLINĂ DE DUHUL SFÂNT


“Fiţi plini de Duh” (Efeseni 5:18)

Naşterea din nou nu înseamnă eliminarea automată a vechii firi. Noi locuim în trupuri care sunt supuse păcatului, aşa că trebuie să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. Pavel spune: “umblaţi câr­muiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pământeşti” (Galateni 5:16). Apoi ne dä o ilustraţie din viaţa obişnuită: “Nu vă îmbătaţi de vin … Dimpotrivă, fiţi plini de Duh” (Efeseni 5:18). Să remar­căm:

Mai întâi, Pavel vorbeşte despre cedarea controlului vieţii noastre Duhului lui Dumnezeu. Când cineva este beat, spunem că se află “sub influenţă”.

În al doilea rând, afirmaţia lui Pavel este o poruncă. “Fiţi plini”. El nu a spus: “Dacă aţi vrea” sau “Ar fi bine”. Nu, dacă vrei să fii plăcut lui Dumnezeu, atunci trebuie să fii umplut constant de Duhul Său.

În al treilea rând, acest lucru se aplică fiecărui credincios. Uneori ne uităm la cineva şi spunem: “îl iubeşte atât de mult pe Domnul Isus; eu de ce nu pot fi la fel?” Poţi. Diferenţa constă în umplerea cu Duhul Sfânt, nu în faptul că ei au ceva ce tu nu ai.

În al patrulea rând, nu te poţi umple singur. Aşa cum îţi alimentezi maşina, trebuie să tragi pe dreapta în mod regulat să te umpli. “Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!” (Matei 5:6). Eşti tu flămând? Eşti tu însetat7

În al cincilea rând, este o acţiune continuă. Maşina nu funcţionează cu un singur rezervor de benzină; trebuie să te întorci mereu la sursă. Umplerea Duhului este o experienţă dinamică, de fiecare moment. De ce este aşa? Deoarece trăim într-o lume care ne goleşte spiritual şi care se luptă cu latura firii pământeşti care caută să ne înfrângă. Aşadar, “fiţi plini de Duh” (Efeseni 5:18).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *