27 IANUARIE VIRUSUL “EU” (1)

“Cunoaşte-mi inima” (Psalmul 09:23)

            Dr. David Jeremiah spune: “Când eşti bolnav, simptomele fizice te anunţă că ceva nu este în regulă. Virusul “eu” are şi el semnele lui de avertizare, precum “oglindoreea”: obsesia faţă de înfăţişare. “Banoreea”: pumnul strâns, ideea că valoarea de sine este egală cu valoarea netă şi cu capacitatea de a cheltui pentru a-ţi satisface dorinţele. “Micromanagoreea”: insistenţa de a face lucrurile numai în felul tău. “Grandoreea”: o părere exagerată privind importanţa şi simţul intitulării (Dl. dr. acad. prof. X-ulescu). “întâioreea”: pornirea de a depăşi pe oricine altcineva. Psalmistul s-a rugat: “Cunoaşte-mi inima” (Psalmul 139:23). KP Yohannan spune: “Când eşti doar tu cu Dumnezeu, eşti mai capabil să-ţi înfrunţi mândria şi păcatele. În prezenţa celorlalţi pretinzi că ele nu există, pari minunat şi zâmbeşti. înaintea lui Dumnezeu, noi ne confruntăm cu noi înşine, are loc curăţirea şi purificarea şi suntem mai puţin falşi”.

            Vindecarea acestor boli necesită:

            1) Întărirea sistemului imunitar spiritual cu versetul: “făgă­duinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciune” (2 Petru 1:4);

            2) Rugăciune: “în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu…vă va păzi inimile” Filipeni 4:6-7); 3) O conştiinţă curată: “Ţi-am mărturisit păcatul meu… Şi Tu ai ier­tat vina păcatului meu” (Psalmul 32:5); 4) Părtăşie: “Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii” (Evrei 10:25); 5) Slujire: “fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit… pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu” (1 Petru 4:10-11); 6) Relaţii: alege-ţi prietenii cu atenţie, evită-i pe. purtătorii virusului “eu”: “ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui, şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet” (Proverbe 22:25); 7) Dărnicie: “Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el” (Proverbe 11:25).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *