27 DECEMBRIE – SĂRBĂTOREŞTE NAŞTEREA DOMNULUI ÎN FIECARE ZI A ANULUI!

“Pentru aceasta am fost trimis” (Luca 4:43)
După Crăciun se spune că o mamă punea la loc într-o cutie scena naşterii, când a observat că pruncul Isus lipseşte. L-a întrebat pe fiul ei de patru ani dacă ştie unde este Isus. El a răspuns: “Da, dar nu vrea să spun nimănui”. “De ce?” a întrebat ea. “Pentru că nu vrea să-L pui la loc cu celelalte ornamente”, a spus el. Înţelepciune de pe buzele unui copil! Când ştii de ce a venit Isus, vei sărbători naşterea Lui în fiecare zi. El a spus: 1) “Am venit … să împlinesc [legea]” (Matei 5:17). Compozitorul a scris: “Creatorul universului, om pentru oameni a fost făcut blestem. …a apelat la lege, dar a plătit amarnic”. Acoperire totală! Păcatele tale de omitere, comitere şi înclinaţie au fost plătite la Calvar. 2) “Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească” (Matei 20:28): Domnul Isus a răspuns cererii unei mame: “Porunceşte … ca, în împărăţia Ta aceşti doi fii ai mei să şadă unul la dreapta şi altul la stânga Ta” (Matei 20:21). El a spus: “E vorba de slujire, nu de străduinţă”. 3) “Trebuie să vestesc Evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu” (Luca 4:43). De fiecare dată când ascultăm de voia lui Dumnezeu şi nu de a noastră le “predicăm” celorlalţi despre cum e să trăieşti ca cetăţean al împărăţiei Lui. 4) “Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut” (Luca 19:10). Imaginează-ti cum e să te întâlneşti cu o persoană cu care ai locuit sau cu care ai lucrat şi care îti va spune în cer: “Cum de nu mi-ai spus niciodată?” Păstrează aceste patru lucruri în minte şi vei sărbători naşterea Lui în fiecare zi a anului!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *