26 IULIE IA-TI CRUCEA (2)


“Să-şi ia crucea în fiecare zi” (Luca 9:23)

Iată trei întrebări care te vor ajuta să-ţi identifici crucea:

1) În ce direcţie mă călăuzeşte Dumnezeu? Dacă ai impresia că trecutul tău nu contează, mai gândeşte-te puţin. El poate fi o hartă rutieră pentru viitorul tău. Gândeşte-te la experienţele şi la felul de viaţă la care ai fost expus. Copilăria petrecută în Egipt l-a pregătit pe Moise să stea înaintea lui Faraon. Ani petrecuţi de David păstorind oile l-au pregătit să conducă un popor. Renumele lui Pavel ca şi cărturar iudeu şi cetăţean roman i-au conferit calitatea de unic apostol atât al poporului iudeu cât şi al neamurilor.

2) Ce poveri mi-a pus Dumnezeu pe inimă? Pavel spune: “dorinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu pentru Israeliţi, este să fie mântuiţi” (Romani 10:1). Pavel era mânat de pasiunea de a-şi vedea poporul mântuit. Ce te mână pe tine şi ce te inspiră? Construirea de adăposturi pentru oamenii de pe stradă? Opoziţia față de abuzuri şi neglijenţă? Încearcă să vizitezi un azil şi vei vedea că pleci de acolo mişcat. Sau petrece timp cu un grup de copii cu nevoi speciale; ei te vor învăţa mai multe decât îi poţi tu învăţa pe ei! Împlinirea vine dintr-o dorinţă a sufletului tău, nu doar dintr-o idee a minţii tale.

3) În ce domenii îmi pot folosi înzestrările? Biblia spune că “fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos” (Efeseni 4:7) şi deşi El dă “felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi, fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora” (1 Corinteni 12:6-7). Cum îţi dai seama de diferenţa dintre o idee generată de tine şi una ge­nerată de Dumnezeu? Solomon a spus: “Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlineşte” (Proverbe 19:21). Ideile omului au o viaţă scurtă, dar ideile divine persistă, şi sunt de lungă durată.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *