25 SEPTEMBRIE NU FACE NEBUNII

“Am lucrat ca un nebun” (1 Samuel 26:21)
Necrologul tău spune multe despre tine. Ultimele cuvinte ale împăratului Saul au fost: “Am lucrat ca un nebun” (1 Samuel 26:21). Primul împărat al lui Israel a fost destinat măreţiei până când s-a hotărât să facă lucrurile după mintea lui în loc să respecte voia lui Dumnezeu. Când filistenii au atacat Israelul, el a încercat să-şi strângă trupele care erau paralizate de teamă. El ştia că trebuie să aştepte să vină proorocul Samuel şi să aducă o ardere de tot aşa cum cerea legea. Dar el a spus: “voi face singur. În aceste împrejurări, Dumnezeu nu se va supăra”. Acest act de neascultare i-a pus capăt domniei. A murit sinucigându-se pe câmpul de luptă; o viaţă plină de promisiuni, încheiată în dizgraţie. Faci nebunii atunci când: 1) îl desconsideri pe Dumnezeu în lucrurile mici. Căderea lui Saul nu s-a petrecut peste noapte. Crezând că “nu e mare lucru”, Saul a luat problema în propriile mâini. El a spus: “am îndrăznit şi am adus arderea-de-tot” (1 Samuel 13:12). Să remarcăm cuvintele “am îndrăznit”. Îndrăzneala poate părea bună, dar totuşi este greşită. Încrede-te în sentimentele tale numai atunci când sunt în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu. 2) Încerci să-ţi justifici comportamentul. Saul a explicat: “am văzut că poporul se împrăştie de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât, şi că Filistenii sunt strânşi la Micmaş” (1 Samuel 13:11). Nu mai da explicaţii, pocăieşte-te şi supune-te lui Dumneze! 3) Laşi ca resentimentul să te controleze. Deşi avea stofă de mare lider, când David a început să câştige faimă, resentimentul lui Saul a ajuns să-l distrugă. Majoritatea oamenilor învaţă din propriile lor greşeli; oamenii înţelepţi învaţă din greşelile altora! Învaţă de la Saul; nu face nebunii!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *