25 IANUARIE PRIVIRE ASUPRA BĂTRÂNEŢII (4)

“Frica de Domnul lungeşte zilele” (Proverbe 10:27] Nu lăsa ca teama să-ti domine anii de sfârşit ai vieţii. Nu lăsa ca “necunoscutele” vieţii, cum ar fi finanţele, sănătatea, singurătatea, pierderea prietenilor şi membrii familiei, să te doboare. Biblia spune: “Cum nu ştii care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot aşa nu cunoşti nici lucrarea lui Dumnezeu” (Eclesiastul 11:5). Sunt multe lucruri în viaţă pe care nu le vei cunoaşte dar totuşi Dumnezeu te-a condus până aici! Aşadar, “încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îti va netezi cărările. Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul, şi abate-te de la rău! Aceasta va aduce sănătate trupului tău, şi răcorire oaselor tale” (Proverbe 3:5-8). Pe cine cunoşti şi nu ce cunoşti te va face să prosperi şi te va ocroti în toate zilele vieţii tale. Pune necunoscutul în mâinile lui Dumnezeu şi încrede-te în El în ceea ce priveşte îngrijorările tale. “Dimineaţa [în anii tinereţii], semenă-ţi sămânţa, şi până seara [la bătrâneţe] nu lăsa mâna să ţi se odihnească” deoarece atât semănătura de seară cât şi cea de dimineaţă “sunt deopotrivă de bune” (Eclesiastul 11:6). Lucrează, nu vegeta! Şi ia hotărârea să te bucuri în fiecare zi. Generalul MacArthur a spus- “Anii pot zbârci pielea, dar renunţarea la preocupări îţi zbârceşte sufletul. Când eşti aproape de linia de sosire şi inima îti e acoperită de neaua pesimismului şi de cinism de gheată atunci şi doar atunci ai îmbătrânit”, la hotărârea de a adăuga bucurie la darul unei vieţi îndelungate “Deci, dacă un om trăieşte mulţi ani, să se bucure, în toţi anii aceştia” (Eclesiastul 11:8).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *