24 IULIE FĂ LUCRAREA LUI DUMNEZEU DUPĂ METODA LUI


“Am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte” (Efeseni 2:10)

De fiecare dată când te întrebi: “Care este scopul meu pe pământul acesta?” Răspunsul Bibliei este să facem: “faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele”.

Dumnezeu te-a creat pentru un scop stabilit dinainte. Suntem nişte recruţi, nu nişte voluntari. Tu nu poţi decide care este chemarea ta. Şi este o greşeală să încerci să imiţi chemarea altcuiva. Îţi aduci aminte de Moise? Dumnezeu îl cheamă pentru a scoate poporul Israel din Egipt, dar el încearcă să o facă după metodele lui. După ce a ucis un duşman pentru a salva viaţa unui aliat, el trăieşte patruzeci de ani ca fugar. După ce a trăit în pustie şi şi-a învăţat lecţiile, el se întoarce pentru a face voia lui Dumnezeu – pe calea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, nu doar cei numiţi într-o lucrare anume, suntem chemaţi să facem lucrarea lui Dumnezeu după metodele Lui. “Dar de unde ştiu care este chemarea mea?” întrebi tu.

1) Lucrează cu darurile tale spirituale. Cu toţii primim daruri de la Dumnezeu care “dă fiecăruia în parte, cum voieşte” (1 Corinteni 12:11). Lasă-L pe Dumnezeu să-ţi arate prin cele mai adânci do­rinţe ale tale şi prin abilităţile tale care este cel mai potrivit loc în care poţi să slujeşti.

2) Supune-te celor care te conduc după voia lui Dumnezeu. Pastorul tău te poate ajuta să te echipezi şi te poate îndruma. Dumnezeu “a dat pe unii … păstori … în vederea lucrării de slujire” (Efeseni 4:11-12). Cu toţii avem nevoie de ajutor; nu putem face nimic singuri.

3) Dedică-ţi darurile şi resursele în zidirea bisericii din care faci parte. Dumnezeu a conceput darurile şi chemările “pentru zidirea trupului lui Hristos” (Efeseni 4:12).

4) Dezvoltă-ţi un spirit de slujitor. “Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit” (1 Petru 4:10). Nu-ţi cunoşti darurile? Începe să slujeşti şi Dumnezeu ţi le va descoperi.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *