24 APRILIE ULTIMUL SUNET DE TRÂMBIŢĂ


“Pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi” (loan 14:19)

Se spune că Winston Churchill şi-a planificat propria lui înmormântare în catedrala St Paul. El a inclus imnuri celebre ale bisericii. După benedicţie, o goarnă plasată sus în dom a cântat ultima cântare, cântecul de goarnă ce se cântă la înmormântările militare. Apoi, o altă goarnă, plasată în cealaltă parte a marelui dom a cântat Reveille. “E vremea deşteptării. E vremea deşteptării. E vremea deşteptării în această dimineaţă”.

În dimineaţa Paştelui, când Domnul Isus a înviat din morţi, în cer s-a auzit: “E vremea deştep­tării” şi promisiunea s-a împlinit: “Pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi”. Ce mesaj! El are două semnificaţii pentru toţi urmaşii lui Hristos:

1) Când aici spunem “noapte bună”, acolo se spune “bună dimineaţa”;

2) Când cineva drag a murit, despărţirea este numai pentru o clipă, dar reîn­tâlnirea va dura o veşnicie. Pavel scrie: “Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii! Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos; dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos” (1 Corinteni 15:19-23).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *