23 NOIEMBRIE – FII SMERIT

“Apostolul [nu este] mai mare decât cei ce l-a trimis” (loan 13:16)

Unul din motivele pentru care Dumnezeu l-a ales pe loan Botezătorul drept premergătorul lui Isus este pentru că el a fost smerit. El este prezentat simplu ca “glasul celui ce strigă în pustie” (Marcu 1:3). Fără anunţuri pretenţioase sau titluri pompoase. Mulţi sfinţi notabili au venit înainte de loan, dar Domnul Isus a spus: “dintre cei născuţi din femei, nu s-a sculat nici unul mai mare decât loan Botezătorul” (Matei 11:11). loan nu a avut planuri ascunse sau un eu umflat; mesajul său a fost: “Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez” (loan 3:30). John Barnett spune: “Mândria este păcatul competiţiei cu Dumnezeu … ea te face încrezător în tine, egocentric, amăgit de sine, încrezător în sine, conştient de propria-ţi valoare, auto-suficient, auto-satisfăcut, concentrat pe sine, condus de sine. Te face nedemn de încredere, pentru că nimeni nu-ţi poate spune ce să faci. Nedemn de iubit, pentru că nu vrei să te sacrifici pentru alţii … ineducabil, pentru că nimeni nu te poate corecta … competitiv, pentru că vei încerca mereu să-i depăşeşti pe ceilalţi. Smerenia înseamnă să nu trebuiască să fii întrebat totdeauna, să nu ţi se aducă aminte mereu şi să nu fii recunoscut mereu … îţi trăieşti viaţa căutând mijloace de a sluji”. Cineva l-a întrebat pe Hudson Taylor: “Sunteţi conştient de modul în care Dumnezeu va făcut să prosperaţi în misiunea din China? Mă îndoiesc că cineva a avut o onoare mai mare”. Taylor a răspuns: “Nu văd lucrurile aşa. Cred că Dumnezeu a căutat pe cineva care să fie suficient de mic şi de slab pentru a-l folosi pentru ca toată slava să fie a Lui… şi m-a găsit pe mine”. Concluzie: “Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har” (1 Petru 5:5). Aşadar, fii smerit!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *