23 IUNIE CEDRI PENTRU FOC

“I se va da slava Libanului” (Isaia 35:2)

Un alt tip de cedri pe care i-a folosit Solomon pentru construirea Templului au fost cedri pentru foc. Se spune că păstorii îi foloseau pentru a face focul noaptea deoarece lemnul de cedru conţine petrol, se aprinde uşor şi arde mult. Ce imagine!

Dumnezeu a adunat 120 de cedri pentru foc în camera de sus şi “Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească” (Faptele Apostolilor 2:2-4). În acea zi 3.000 de suflete au fost câştigate pentru Hristos! Biserica s-a născut din foc şi a fost susţinută de foc; iar noi nu trebuie să lăsăm focul să se stingă! Chiar şi în vremea cortului din Vechiul Testament, Dumnezeu a poruncit poporului să ia focul care ardea pe altar şi să-l ducă cu ei oriunde mergeau. Ai prins ideea? Un grup despre care se zice astăzi că trece prin-tr-o “trezire” sau “înnoire” pare să nu fie altceva decât “valurile” care vin şi pleacă. Niciodată nu sun­tem mai vulnerabili ca atunci când ne este foame din punct de vedere spiritual, căci în acel moment ne aflăm pe pragul dintre două lumi spirituale. Modalitatea de a discerne adevărata trezire este să ne punem patru întrebări:

1) Este după Scriptură? (Isaia 8:20);

2) Este preamărită persoana lui Hristos? (loan 3:30)

3) Demonstrează dragostea lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 2:44-45);

4) Câştigă suflete şi le transformă în ucenici? “Prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi ast­fel ucenicii Mei” (loan 15:8).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *