23 IULIE SPUNE: “MULŢUMESC!”


“Mulţămesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi” (Filipeni 1:3)

Autoarea Barbara Glanz povesteşte despre un om de afaceri, de succes, care şi-a adus aminte de profesoara lui de literatură de pe clasa a opta. I-a scris o scrisoare şi a primit următorul răspuns: “Nu o să-ţi dai seama niciodată ce a însemnat scrisoarea ta pentru mine. Am 83 de ani şi trăiesc singură. Prietenii şi familia mea nu mai sunt. Am predat la şcoală timp de 50 de ani, iar tu eşti primul care mi-a trimis un mulţumesc dintre toţi elevii mei. Uneori mă întreb ce am făcut cu viaţa mea. Voi citi şi voi reciti scrisoarea ta până când voi muri”. În mod ironic, ea a fost profesoara despre care elevii au vorbit cel mai mult la reîntâlnirea clasei, dar nimeni nu i-a spus-o vreodată.

Pavel nu făcea compromisuri când era vorba despre adevăr, dar latura sa sensibila se manifestă în scrierile lui. Cunoscând nevoia noastră de apreciere, el îşi începe epistolele cu cuvinte precum: “vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele” (Romani 1:9). “De aceea şi eu, de când am auzit despre credinţa în Domnul Isus care este în voi, şi despre dragostea voastră pentru toţi sfinţii, nu încetez să aduc mulţumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele” (Efeseni 1:15-16). “Mulţămesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie, pentru partea pe care o luaţi la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum. Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos” (Filipeni 1:3-6).”… De aceea ne lăudăm cu voi în Bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia şi credinţa voastră în toate prigonirile şi necazurile pe care le suferiţi” (2 Tesaloniceni 1:3-4).

În lumea noastră ocupată şi orientată spre sine, trebuie să ne amintim de cei care au schimbat ceva în vieţile noastre, iar când ne amintim de ei, să ne rugăm pentru ei şi să găsim o modalitate pentru a spune “mulţumesc”.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *