23 APRILIE ÎNVIEREA LUI – SI A NOASTRĂ!

“Unde îţi este biruinţa, moarte?” (I Corinteni 15:55)

Cenuşa umană a fost presărată de sus din avioane şi împrăştiată în oceane de pe vapoare. Dar Brian Kelly a avut ceva mai spectaculos în minte. Kelly, care lucra pentru un magazin de arti­ficii profesionale, a cerut ca cenuşa ei să fie pusă într-o cutie de artificii cu diametrul de 3 metri. Vineri, 12 august 1944, la o convenţie a tehnicienilor de artificii din Pittsburgh, Pennsylvania, au tras acele artificii spre cer. S-au creat două cozi argintii ca de cometă care mergeau pe aerul nopţii, apoi au explodat în steluţe roşii şi verzi. Trebuie să recunoşti că a fost o modalitate foarte spectaculoasă. Dar învierea noastră va depăşi cu mult acea lumină şi acele culori care au durat patru secunde. În locul unui zgomot de explozie, va exista sunetul extraordinar al trâmbiţei lui Dumnezeu şi glasul maiestuos al lui Isus care ne va striga din mormânt, în glorioasele trupuri înviate ca cel al lui Isus Hristos ne vom înălţa spre nori şi ne vom întâlni cu Împăratul împăraţilor. Pavel descrie: “Trupul… este semănat în ocară, şi înviază în slavă; este semănat în neputinţă, şi înviază în putere. Este semănat trup firesc, şi înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este şi un trup duhovnicesc. …dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muri­tor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca in nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: “Moartea a fost înghiţită de biruinţă. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îti este boldul, moarte?” (1 Corinteni 15:43-55).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *