22 IULIE SĂ NE PĂSTRĂM CREDINŢA (2)


“Vă îndemn să luptaţi pentru credinţa” (Iuda 3)

Biblia spune: “cu atât mai mult trebuie să ne ţinem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtaţi de ele” (Evrei 2:1). Cuvântul “depărtat” trebuie să declanşeze o alarmă. Domnul Isus a ară­tat că în timp ce cultivatorul dormea, venea vrăjmaşul şi semăna neghina printre grâu. Când s-a tre­zit, el a spus: “Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta” (Matei 13:28). Cancerul începe cu o celulă ne­identificată, neverificată, far dacă celula nu este rezolvată, ea poate distruge întregul trup. Astfel Iuda scrie: “să luptaţi pentru credinţa, care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna. Căci s-au strecu­rat printre voi unii oameni, scrişi de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru, şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn Isus Hristos” (Iuda 3-4). Să remarcăm cuvintele: “credinţa, care a fost dată sfinţilor odată pentru tot­deauna”. Metodele pot fi schimbate, dar mesajul nu se schimbă niciodată. Pavel scrie: “va veni vre­mea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă” (2 Timotei 4:3). Studiază desfăşurarea vieţii lui Avraam, Isaac şi lacov. Binecuvântările lui Avraam au venit printr-o relaţie per­sonală cu Dumnezeu. Isaac a moşteni binecuvântările tatălui său. Numai când filistenii lau atacat s-a întors şi a săpat din nou puţurile tatălui său Avraam şi a zidit un altar pentru Domnul. În cele din urmă Iacov, a treia generaţie a încercat scheme şi scurtături pentru a obţine binecuvântarea lui Dumnezeu. Doar după ce a avut parte de întâlnirea cu Dumnezeu de la Peniel şi-a restabilit viaţa pe fundamentele puse de Avraam şi Isaac. Să ne păstrăm credinţa; să le transmitem copiilor noştri “adevărul, adevărul complet şi nimic altceva decât adevărul”.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *