22 IANUARIE PRIVIRE ASUPRA BĂTRÂNEŢII (1)

“Frica de Domnul lungeşte zilele” (Proverbe 10:27)
Când a fost întrebat despre beneficiile faptului de a atinge vârsta de 100 de ani, un centenar a zâmbit şi a spus: “Ai parte de foarte putină presiune din partea anturajului”. Mulţumită ştiinţei medicale putem trăi până la optzeci de ani, nouăzeci sau mai mult. Dar a trăi mai mult înseamnă a te confrunta cu realitatea îmbătrânirii. Cultura noastră orientată spre tinereţe deseori conferă bătrâneţii o imagine proastă, dar Dumnezeu în mod cert nu este de acord cu ea. Pentru El, bătrâneţea este răsplata unei vieţi curate, un privilegiu câştigat, o realizare ce merită sărbătorită şi înţelepciunea împărtăşită spre folosul generaţiilor următoare. în următoarele câteva zile vom observa câteva lucruri despre îmbătrânire.
Să remarcăm cum vede Dumnezeu bătrâneţea. El priveşte viata lungă ca pe o dovadă a bunătăţii Lui El spune- “Prin mine ti se vor înmulţi zilele, şi ti se vor mări anii vieţii tale” (Proverbe 911) Longevitatea cu toate durerile şi necazurile ei, este o binecuvântare. “Frica de Domnul lungeşte zilele dar anii celui rău sunt scurtaţi”. Poate spui: “Dar cine va avea grijă de mine când voi fi bătrân?” Nu-ţi fă griji, Dumnezeu va fi lângă tine: “v-am purtat pe umăr de la naşterea voastră – până la bătrâneţea voastră Eu voi fi Acelaşi, până la cărunteţele voastre vă voi sprijini. V-am purtat şi tot vreau să vă mai port…” (Isaia 46:3-4). Ce poliţă de asigurare! Există vreo dovadă că aşa este? Da întreabă-l pe psalmist. “Am fost tânăr, şi am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea” (Psalmul 37:25).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *