21 OCTOMBRIE MERGI SINGUR

“Elisei nu l-a mal văzut” (2 împăraţi 2:12)

llie şi Elisei mergeau împreună când “un car de foc … i-a despărţit pe unul de altul, şi llie s-a înălţat la cer… Elisei… nu l-a mai văzut” (1 împăraţi 2:11-12). Oswald Chambers scrie: “Nu este greşit să depinzi de un “llie al tău” atâta timp cât ţi-l dă Dumnezeu. Dar când Dumnezeu nu doreşte ca acesta să rămână, chiar dacă acest gând te face să spui “nu pot continua”, trebuie să o faci”. Există momente în viaţă când trebuie să mergi singur şi să îţi iei de la Dumnezeu puterea de-a o face. Iată trei exemple din Biblie:

1) Singur la Iordan. Aici Elisei “a luat mantaua, căreia îi dăduse llie drumul … Şi a lovit apele, care s-au despărţit într-o parte şi în alta, şi Elisei a trecut” (2 Împăraţi 2:13-14). Râul Iordan reprezintă moartea. Când pierzi pe cineva drag şi de care ai depins, te întrebi: “Cum pot merge înainte singur?” Nu eşti singur, Dumnezeu este cu tine!

2) Singur la lerihon. Aici Dumnezeu l-a folosit pe Elisei să purifice sistemul de apă otrăvită, a oraşului (2 împăraţi 2:19-22). Responsabilităţi foarte mari! Poate nu eşti sigur că le poţi îndeplini. Acesta este momentul în care Dumnezeu îţi spune ceea ce i-a spus lui losua, noul conductor al Israelului: “cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi” (losua 1:5). 3) Singur la Betel. Aici Elisei a fost umilit în public, totuşi Dumnezeu l-a răzbunat (2 împăraţi 2:23). Betel, care înseamnă “Casa lui Dumnezeu” este locul în care mergem pentru putere, totuşi, este locul în care de multe ori eşti dezamăgit de oameni. Cu toate acestea, trebuie să mergi mai departe cu Dumnezeu, ştiind că niciodată nu ne va dezamăgi.

Richard Exley spune: “Dacă am venit de multe ori la Dumnezeu când strălucea soarele, picioarele noastre obosite vor găsi acelaşi drum şi în noaptea cea mai întunecoasă, căci a merge la El a devenit a doua noastră natură”.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *