21 IULIE SĂ NE PĂSTRĂM CREDINŢA (1)


“Vă îndemn să luptaţi pentru credinţa” (Iuda 3)

Înainte de a-i părăsi pe liderii bisericii din Efes pentru ultima dată, Pavel a spus: “după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma; şi se vor scula din mijlocul vostru oameni, care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheaţi, şi aduceţi-vă aminte că, timp de trei ani, zi şi noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrămi pe fiecare din voi. Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său, care vă poate zidi sufleteşte, şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi” (Faptele Apostolilor 20:29-32). Era Pavel un alarmist? Nu, dar să mergem mai departe. Câţiva ani mai târziu, vorbindu-i aceleiaşi biserici din Efes, Dumnezeu spune: “ţi-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi, deci, aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti. Ai însă lucrul acesta bun: că urăşti faptele Nicolaiţilor pe care şi Eu le urăsc. Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul” (Apocalipsa 2:1-7). Să remarcăm cuvintele: “întoarce-te la faptele tale dintâi”. Trebuie să ne repetăm în continuu adevărurile biblice şi să facem tot posibilul să le transmitem copiilor. Care sunt aceste adevăruri fundamentale pe care se zideşte biserica? Infailibilitatea Scripturii, naşterea din fecioară, viaţa fără păcat, moartea ispăşitoare, învierea trupului şi lucrarea mijlocitoare a Domnului Isus Hristos, nevoia noastră de a fi mântuiţi, botezaţi, umpluţi cu Duhul Sfânt şi de a duce Evanghelia în cele patru colţuri ale pământului, anunţând reîntoarcerea lui Isus Hristos ca să domnească din nou. Acestea formează funda­mentul ne-negociabil “care a fost dat sfinţilor odată pentru totdeauna” (luda 3). Aşadar, să ne păstrăm credinţa!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *