21 DECEMBRIE – DUMNEZEU DOREŞTE SĂ REUŞEŞTI (2)

“Domnul… vrea pacea robului Său!” (Psalmul 35:27)
Ignatiu de Loyola s-a rugat: “învată-ne, Doamne, să Te slujim aşa cum Ţi se cuvine, să dăruim şi să nu ne uităm la pret, să luptăm şi să nu luăm în seamă rănile, să trudim şi să nu căutăm odihnă, să lucrăm şi să nu cerem nici o răsplată decât să ştim că am făcut voia Ta”. Reuşită înseamnă să cunoşti şi să faci voia lui Dumnezeu pentru viata ta. lată patru legi care o guvernează. Prima, cunoaşte costul. Din tot ce câştigi, dăruieşti ceva. Cât eşti dispus să sacrifici pentru visul tău? Răspunsul tău îti va determina viitorul. Uneori, cel mai mare obstacol în calea reuşitei de mâine este izbânda de azi. Pavel scrie: “Roadă Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeta, înfrînarea poftelor. împotriva acestor lucruri nu este lege” (Galateni 5:22-23). A doua, concentrează-te ca un laser. Trasează un parcurs detaliat şi stabileşte termene limită. Fă-ţi o listă cu lucrurile pe care trebuie să le faci în fiecare zi, stabileşte-ţi puncte de verificare şi când este necesar, dă socoteală cuiva. “Să umblaţi cu băgare de seamă … Răscumpăraţi vremea” (Efeseni 5:15-16). A treia, asigură-te că duci totul la îndeplinire. Maureen Dowd spune: “în clipa în care te mulţumeşti cu mai puţin, obţii mai puţin decât ce ti-ai dorit”. Biblia spune că Dumnezeu “cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi” (Romani 4:17). Deci începe să gândeşti acum ca acea persoană care vei deveni atunci! În cele din urmă, continuă să înveţi. Caută ocazii de a învăţa. Pavel i-a spus lui Timotei: “ia seama bine la citire” (1 Timotei 4:13). Persoana care nu vrea să citească este mai de plâns decât persoana care nu ştie să citească. Meditează constant la legile lui Dumnezeu şi vei avea succes în tot ce vei face (losua 1:8).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *