20 DECEMBRIE – DUMNEZEU DOREŞTE SĂ REUŞEŞTI (1)

“Domnul… vrea pacea robului Său!” (Psalmul 35:27)
Dumnezeu se bucură să-şi vadă copiii izbutind; ce părinte bun nu s-ar bucura? Domnul Isus a spus: “dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să dati daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va’da lucruri bune celor ce I le cer!” (Matei 7:11).
David a dorit să construiască Templul, dar Dumnezeu l-a ales în locul lui pe fiul său, Solomon. Uneori dorinţele noastre diferă de ale lui Dumnezeu, deci trebuie să-L consultăm înainte de a face vreo mişcare. De obicei Dumnezeu îşi descoperă planul pas cu pas. Dacă doreşti ca ceva să persiste, e semn că Dumnezeu te călăuzeşte. Deci caută semnele, ascultă-L pe Duhul Sfânt, evaluează totul în rugăciune, cultivă-ti o reacţie promptă fată de Dumnezeu, respinge orice gând care dă naştere îndoielii, cere-i lui Dumnezeu înţelepciune şi aşteaptă s-o primeşti. Şi nu fi selectiv în privinţa persoanei de la care eşti dispus să primeşti învăţătură. La urma urmelor, Dumnezeu a vorbit odată printr-un măgar şi a schimbat istoria. Biblia spune: “s-o ceară de la Dumnezeu … şi ea îi va fi dată” (lacov 1:5). înţelepciunea este abilitatea de a vedea şi de a interpreta lucrurile prin ochii lui Dumnezeu. Ce avantaj! Psalmistul spune: “Descoperirea cuvintelor Tale dă … pricepere” (Psalmul 119:130). Când Dumnezeu te mântuieşte, El îti înnoieşte mintea deoarece aceasta e şansa ta pentru viitor. Gestionarea mintii trebuie să fie una din priorităţile tale: “tot ce este vrednic de primit … aceea să vă însufleţească” (Filipeni 4:8). Nu-ţi justifica eşecul; refuză să rămâi copleşit; nu mai da vina pe alţii. Ci încercuieşte pe calendar data de azi şi declară că cele mai bune zile din viaţa ta încep – chiar acum!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *