2 SEPTEMBRIE CALCĂ PE URMELE LUI ISUS (2)

“Ca să călcaţi pe urmele Lui” (1 Petru 2:21)

Domnul lsus a ştiut că nu trebuie să dovedească nimănui nimic. La cruce, scepticii au spus: Dacă eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-Te de pe cruce!” (Matei 27:40). Care a fost reacţia Lui? A refuzat să lase ca remarcile lor să-L intimideze sau să-l schimbe planurile. El nu a avut nevoie de aprobarea lor; o avea deja pe a Tatălui: “Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Imi găsesc plăcerea” (Matei 3:17). Domnul Isus nu a pierdut timpul răspunzându-le celor ce-L criticau. “Isus nu i-a răspuns la nici un cuvânt, aşa că se mira foarte mult dregătorul” (Matei 27:14). Domnul Isus a răspuns foamei, nevoilor, oamenilor care-L căutau, dar nu celor ce au încercat să-L prindă în cursă. Nu-i datorezi nimic criticului. “Nu vorbi la urechea celui nebun, căci el nesocoteşte cuvintele tale înţelepte” (Proverbe 23:9). Ştii de ce nu există nici un monument dedicat vreunui critic? Deoarece criticii sunt spectatori, nu jucători! Domnul Isus nu s-a concentrat pe trecut, ci pe viitor. Mama Lui era însărcinată cu EL înainte de a fi căsătorită. Numai câţiva au ştiut adevărul. Domnul Isus a crescut cu acest adevăr şi totuşi nu a simţit nevoia de a-l explica. Nu te mai plânge că familia ta a fost săracă, nu mai pomeni de educaţia ta limitată, nu mai repeta ce au făcut cei ce te-au dezamăgit, nu mai fă reclamă la durerea ta şi nu mai medita la slăbiciunile tale. Cu toţii suntem provocaţi într-un anume fel. “Nu vă mai gândiţi la ce a fost mai înainte, şi nu vă mai uitaţi la cele vechi! lată, voi face ceva nou” (Isaia 43:18-19). Satana discută despre ziua de ieri; se pare că este singura informaţie pe care o are despre noi. Domnul Isus discută despre ziua de mâine. Deci dacă doreşti să calci pe urmele Lui, concentrează-te asupra a ceea ce te aşteaptă.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *