2 OCTOMBRIE PRIVEŞTE SI TRĂIEŞTE!


“Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (loan 3:15)

Când Domnul Isus i-a spus lui Nicodim “Trebuie să te naşti din nou”, acest învăţat evreu nu a priceput. Aşa că Isus i-a explicat că în procesul naşterii, copilul îl lasă pe părinte să facă toată treaba. “Trebuie să mai fie ceva” se gândeşte Nicodim. Folosindu-se de Tora, cartea preferată a acestui vizitator învăţat, Domnul Isus spune: “după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (loan 3:14-15). Nicodim a înţeles!

După ce Dumnezeu a auzit toate nemulţumirile, nu le-a mai putut suporta şi “a trimis împotri­va poporului nişte şerpi înfocaţi,… aşa încât au murit mulţi oameni în Israel” (Numeri 21:6). Supravieţuitorii au apelat la Moise ca să se roage lui Dumnezeu pentru îndurare. “Domnul i-a zis lui Moise: “Fă-ţi un şarpe înfocat, şi spânzură-l de o prăjină; oricine este muşcat, şi va privi spre el, va trăi” (Numei 21:8). Evreii care au fost muşcaţi de şarpe au găsit vindecare uitându-se la un stâlp; şi păcătoşii găsesc mântuirea uitându-se la Hristos. Priveşte şi trăieşte! Simplitatea aceas­ta ne tulbură. Noi ne aşteptăm la un tratament mai complicat. Poate că Moise şi cei care l-au urmat s-au aşteptat şi ei la mai mult: să facă un unguent, să se trateze unii pe alţii sau cel puţin să se lupte cu şerpii. Noi spunem: “Dumnezeu îi ajută pe aceia care se ajută singuri”. Dar Domnul Isus spune: “Crede numai”. Crezi că scaunul îţi susţine greutatea, aşa că te aşezi pe el. Crezi în modul de funcţionare a întrerupătorului, aşa că îl apeşi. Deseori crezi în puterea pe care nu o vezi pentru a face lucruri pe care nu le poţi realiza. Astăzi, Isus îţi spune să faci la fel.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *