2 AUGUST CARUSELUL VIEŢII (2)

“Orice lucru El îl face frumos la vremea lui” (Ecclesiastul 3:11)

Există un cântec care spune: “îmi pare rău, nu ţi-am promis niciodată o grădină cu trandafiri”. Nici Dumnezeu nu ne-a promis, aşa că fereşte-te de teologia “grădinii cu trandafiri”. Viaţa creştină nu este o experienţă de tipul – sau/sau – în care fie eşti credincios iar viaţa este lipsită de probleme, fie eşti necredincios şi viaţa este dură. Ci este o experienţă de tipul – şi/şi – în care vei trece prin momente fericite şi prin momente de încercare. Eroii Bibliei au experimentat atât bucuria victoriei, cât şi ruşinea înfrângerii, unii dintre ei, cum ar fi llie, chiar dorindu-şi să moară.

Să ne gândim la paradoxurile Cuvântului lui Dumnezeu. Domnul Isus a fost un “om al durerii” (Isaia 53:3). Cu toate acestea, El a fost “uns cu un untdelemn de bucurie mai pe sus decât pe tovarăşii Săi” (Evrei 1:9). Pavel spune că a fost “întristat, şi totdeauna bucuros; ca un sărac, şi totuşi îmbogăţind pe mulţi; ca ne având nimic, şi totuşi stăpânind toate lucrurile” (2 Corinteni 6:10). Acestea au fost gândurile lui când a spus: “Pot totul în Hristos care mă întăreşte” (Filipeni 4:13). În Proverbe 17:22 Solomon spune: “O inimă veselă este un bun leac”. În Ecclesiastul 7:3 el spune: “Mai bună este întristarea decât râsul; căci prin întristarea feţei inima se face mai bună”. În Ecclesiastul 7:14 el scrie: “în ziua fericirii, fii fericit, şi în ziua nenorocirii, gândeşte-te că Dumnezeu a făcut şi pe una şi pe cealaltă”. Fii fericit! În lumea lucrurilor – şi/şi – căci El stă pe tron. El controlează amestecul de fericire şi întristare, pace şi conflict, pierdere şi câştig, lipsă şi satisfacţie, tragedie şi triumf, având mereu în vedere interesele tale.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *