19 IULIE CUM SĂ FIE COPIII TĂI MÂNDRI DE TINE (2)


“Părintii sunt slava copiilor lor” (Proverbe 17:6)

Părinţilor, integritatea voastră, sau lipsa ei, va avea consecinţe nu doar în viaţa voastră, dar şi în viaţa copiilor voştri.

Cu ani în urmă, un băiat evreu a crescut în Germania. El avea o mare admirație pentru tatăl său, care a făcut ca viaţa familiei sale să se învârtă în jurul religiei. În fiecare săptămână el îi ducea la sinagogă. În perioada adolescenţei băiatului, familia a fost obligată să se mute într-un alt oraş, în care nu exista sinagogă, numai o biserică luterană. Cei mai buni oameni mergeau acolo. Brusc, tatăl i-a anunţat că vor deveni luterani, spunând că va fi “bine pentru afacere”. Uimit şi furios, băiatul a părăsit Germania şi s-a dus la studii în Anglia. În fiecare zi se ducea la British Museum pentru a-şi formula ideile-şi pentru a scrie o carte. În acea carte el a introdus o nouă perspectivă asupra lumii şi a declanşat o mişcare care a fost destinată să aducă nefericire în vieţile a milioane de oameni. Ideile sale au devenit “platforma” guvernelor din aproape jumătate de lume. Numele băiatului era Karl Marx, părintele comunismului. Istoria a fost alterată pentru totdeauna de un tată care şi-a vân­dut principiile pentru profit.

Mamelor, taţilor, trăiţi cu integritate în familiile voastre şi nu veţi avea de ce să vă temeţi. Viaţa voastră trebuie să fie ca o care deschisă. Stabiliţi un sistem de valori faţă de care să fie judecată toată viaţa. Da, sunteţi fiinţe umane şi vă veţi lupta cu situaţii care vă vor cere să alegeţi între ceea ce doriţi şi ceea ce trebuie să faceţi. Umblaţi cu Dumnezeu, şi păstraţi-vă integritatea şi veţi reuşi să faceţi alegerile corecte de fiecare dată.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *