18 AUGUST CREDINȚĂ ŞOVĂITOARE (1)

“Dacă crezi in inima ta vei fi mântuit” (Romani 10:9)

Un nou convertit scrie: “L-am primit pe Domnul Isus ca Mântuitorul meu personal. Dar apoi alunec şi ajung să mă întreb dacă credinţa mea este destul de puternică. Dacă sunt cu adevărat mântuit, atunci de ce Dumnezeu nu-mi vorbeşte aşa cum le vorbeşte altora?” Ai fi surprins să vezi câţi dintre noi au îndoieli care le fură pacea şi siguranţa.

Biblia spune: “Dacă mărturiseşti, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit”. Crezi în Hristos? Atunci eşti mântuit! Domnul Isus a spus: “cine crede în Mine, are viaţa veşnică” (loan 6:47). Îndoielile apar mereu atunci când trăieşti după sentimentele tale şi nu după Cuvântul lui Dumnezeu. Emoţiile tale se schimbă ca vremea. Vrăjmaşul le va folosi pentru a-ţi spune că mântuirea este bună pentru alţii, dar nu pentru tine. Pavel a spus: “ştiu în cine am crezut. Şi sunt încredinţat că El are putere să păzească ce l-am încredinţat” (2 Timotei 1:12). Cel căruia i-ai încredinţat viaţa ta a promis să te mântuiască şi să te păstreze. Hannah Whitall Smith a spus: “Credința este cel mai simplu şi mai limpede lucru din lumea asta … ea înseamnă pur şi simplu să crezi în Dumnezeu”.

Când credinţa ta este şovăitoare, roagă-te: “Doamne Isuse, mi-am pus încrederea în Tine. Cuvântul Tău spune că pot fi sigur că voi avea viaţa veşnică (1 loan 5:13). Nu este vorba de sentimente, gândire sau dorinţă; ci este o chestiune de credinţă şi de a cunoaşte că Tu îţi păstrezi Cuvântul. Aşa că aleg să mă îndoiesc de necredinţa mea şi să cred în Tine!”

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *