16 NOIEMBRIE – CONTEAZĂ UNDE EŞTI

“Vă ajunge de când ocoliţi. Întoarceţi-vă” (Deuteronom 2:3)

Planul lui Dumnezeu pentru viaţa ta implică întotdeauna darurile tale, momentul ales de El şi faptul de a te găsi la locul potrivit. Dar sunt trei lucruri care pot împiedica ca planul Lui să se întâmple: teama de eşec, indisponibilitatea de a-ţi părăsi zona de confort şi influenţa opiniilor celorlalţi. A fost un moment în care, pentru a intra în Tara Promisă, Dumnezeu i-a spus lui Israel: “Vă ajunge de când ocoliţi. Întoarceţi-vă” (Deuteronom 2:3). Când ajungi în acest punct, este crucial să-i spui da lui Dumnezeu şi să fii dispus să păşeşti prin credinţă.
În timpul unei foamete, Dumnezeu i-a spus lui llie: “Pleacă de aici, îndreaptâ-te spre răsărit, şi ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în faţa Iordanului. Vei bea apă din pârâu, şi am poruncit corbilor să te hrănească acolo.” El a plecat şi a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus şi s-a aşezat lângă pârâul Cherit Corbii îi aduceau pâine şi carne dimineaţa, şi pâine şi carne seara, şi bea apă din pârâu” (1 împăraţi 17:3-6). Planul lui Dumnezeu pentru viaţa ta este mereu legat de un loc. Domnul Isus “trebuia să treacă prin Samaria” (loan 4:4). De ce? Pentru a se întâlni cu femeia care a fost destinată să ducă Evanghelia în oraş. Nu te poţi duce unde doreşti, Dumnezeu te va onora când te afli unde doreşte El să fii. Dumnezeu a promis câ te va binecuvânta, dar uneori El trebuie să te repoziţioneze pentru a primi binecuvântarea Lui. Doar când s-a mutat la Betleem, Rut s-a întâlnit cu Boaz şi s-a căsătorit cu el. Doar când a fost unde era Isus şi-a căpătat Bartimeu vederea Contează locul în care eşti!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *