16 MARTIE “DOAMNE. VIN ACASĂ” (2)

“Când era încă departe, tatăl său … a alergat de a căzut pe grumazul Iui” (Luca 15:20)

            James MacDonald scrie: “Poate crezi că ai făcut ceva ce depăşeşte mila lui Dumnezeu … sau cineva te-a rănit şi nu înţelegi cum a lăsat Dumnezeu să se întâmple aşa ceva … poate preferi să trăieşti după propriile tale reguli. Nu ştiu de ce fugi, dar ştiu un lucru: ai obosit. Eşti atât de obişnuit cu tiparul acesta încât nu-ţi poţi imagina viaţa altfel. Domnul Isus a povestit de un fiu care a plecat din casa tatălui său. După răzvrătirea şi căderea acestui alergător, el s-a trezit într-o bună zi la o cocină de porci întrebându-se: “Cum am ajuns aici? Trebuie să mă întorc, dar ce va spune tata”? Te-ai gândit vreodată: “Dacă mă întorc, cum mă va primi Dumnezeu”? Unii cred că nu-I pasă câtuşi de puţin … dar nu aşa îşi descrie Domnul Isus Tatăl… acei paşi care sună pe asfalt sunt picioarele lui Dumnezeu care aleargă spre tine. S-a uitat în depărtare să te zărească, iar acum că te vede, El aleargă. “Când era încă departe, tatăl său … a alergat de a căzut pe grumazul lui”. Dumnezeu a pus lucrul acesta în Biblie pentru ca fiecare alergător să ştie la ce să se aştepte când se întorc”:

            Fugi tu de Dumnezeu? Opreşte-te, întoarce-te şi vino acasă. El aşteaptă să te întâmpine. El spune: “pocăieşte-te” (Apocalipsa 3:3). Vino, nu există păcat pe care să nu-l ierte şi nici depen­denţă pe care sângele lui Isus să n-o învingă. Promisiunea Lui este aceasta: “Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el” (Isaia 55:7).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *