15 NOIEMBRIE CUM SĂ IEŞI BIRUITOR ÎN ÎNCERCARE


“Să nu vi se tulbure inima” (loan 14:27)

Domnul Isus a spus: “vă dau pacea Mea … să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte” (loan 14:27). Să subliniem cuvintele “să nu”. Nu poţi controla ce se petrece în jurul tău, dar Isus a spus că poţi controla ce se petrece în interiorul tău. Cum? Făcând două lucruri:

1) Umplându-ţi mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Isus a spus: “V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea” {loan 16:33). Rearanjează-ţi priorităţile şi fă-ţi timp să citeşti Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. începe şi aplică-l în fiecare împrejurare din viaţa ta şi perseverează în vremuri de încercare. Vei fi uimit de rezultate!

2) Rugându-te pentru această situaţie, apoi încredinţând-o în mâinile lui Dumnezeu, lată o rugă­ciune care te va ajuta să faci lucrul acesta: “Doamne, totul pare că se năruie în jurul meu. Toţi vor o parte din mine. Am prea multe de făcut şi nu am timp suficient. Mintea mea este plină de tot felul de prostii, iar inima stă să-mi pleznească. Doamne, unde eşti? Mă simt ca ucenicii în tim­pul furtunii, valurile sunt prea mari pentru mine. Strigătul meu este ca al lor: “Să meargă cineva să-L aducă pe Isus – mă înec!” Prinţ al Păcii, am nevoie de Tine. Tată, Tu care nu dormi niciodată, preia tu controlul. Lasă-mă să găsesc în Tine un loc liniştit, un loc unde să-mi aşez capul pe piep­tul Tău, în care să aud “bătăile” inimii Tale pline de dragoste şi în care să mă simt în siguranţă ştiind că vei rezolva lucrurile pentru mine. Mă rog lucrul acesta crezând, în Numele Domnului Isus, Amin”.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *