15 IULIE ZIDESTE-ŢI CREDINŢA!


“Luaţi scutul credinţei” (Efeseni 6:16)

Scutul unui soldat roman îl apăra din cap până în picioare. Era făcut din fier, căptuşit cu straturi groase de material şi îmbibat cu apă înainte de a merge la luptă. Prin urmare, săgeţile arzătoare ale duşmanului se stingeau când îl atingeau. Înţelegi ideea? Pavel scrie: “Luaţi scutul credinţei cu care puteţi stinge săgeţile arzătoare ale celui rău”. Satan nu poate pătrunde într-o inimă care este curată, plină de Cuvântul lui Dumnezeu şi întărită prin credinţă. De aceea Domnul Isus i-a spus lui Petru: “M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta” (Luca 22:32). Credinţa ta este atacată; ea este cea care trebuie hrănită şi alimentată; ea este cea care te susţine în luptele vieţii! Domnul Isus a spus: “Aveţi credinţă în Dumnezeu!” (Marcu 11:22). El nu a spus: “Aveţi credinţă în ceva mai mare decât voi!”. Nu, El a spus “Aveţi credinţă în Dumnezeu!”

Dacă astăzi te simţi atacat, bazează-te pe această promisiune: “El dă tărie celui obosit, şi măreşte puterea celui ce cade în leşin. Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină; dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc” (Isaia 40:29-31). Dumnezeu ne dă fiecăruia “o măsură de credinţă” (Romani 12:3). Dar Iuda spune că trebuie să o dezvolţi “zidindu-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă” (Iuda 20). Credinţa ata­cată este credinţa în construcţie. În luptele vieţii descoperi dacă ţi-ai alimentat credinţa sau dacă ţi-ai neglijat-o!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *