15 FEBRUARIE ESTI RODITOR? (2)

 

“Înmulţiţi-vă” (Geneza 1:28)

            Domnul Isus a spus: “pe orice mlădiţă care aduce roadă, o curăţeşte, ca să aducă şi mai multă roadă” (loan 15:2). Fără curăţare periodică, viţa va produce doar o parte din potenţialul ei. Viţa de vie are un singur scop: să producă struguri. Energia consumată pentru orice altceva este o risipă. Vierul are în minte patru lucruri: să taie ce este pe moarte sau ce a murit deja; să aibă grijă ca soarele să ajungă la mlădiţele cu rod; să mărească dimensiunea şi calitatea strugurilor; să încurajeze dezvoltarea altor struguri. Pentru a face loc belşugului pentru care te-a răscumpărat Hristos, El va tăia acele părţi din viaţa ta care-ţi consumă din timpul şi energia necesara lucruritor cu adevărat importante pentru El. Pentru a realiza lucrul acesta, El va continua, chiar tlacă tu nu-i înţelegi metodele de lucru. Scopul Lui pentru viaţa ta este tăierea obiceiurilor şi atitudinilor rele, a relaţiilor nepotrivite, a anumitor priorităţi şi a oricăror altor lucruri care te abat de la chemarea ta cea mai înaltă. Te rogi pentru binecuvântarea lui Dumnezeu în viaţa ta? Te rogi să te facă mai roditor în lucrarea Sa? Atunci pregăteşte-te pentru tăiere! Curăţarea este modul în care Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Uneori noi dăm vina pe diavol sau pe alţi oameni pentru iterderea anumitor lucruri din viaţa noastră. Nu, “El curăţeşte”. Astăzi, dacă Dumnezeu te curăţeşte: 1) Ai grijă, nu rata această perioadă de curăţire. 2) Întreabă-L pe Dumnezeu dacă eşti curăţit pentru a aduce mai mult rod sau eşti disciplinat din cauza păcatului – este o diferenţă. Dacă e din cauza păcatului, pocăieşte-te şi mergi înapoi pe cale cât mai curând posibil. 3) Dacă răspunsul tău la procesul de curăţare este bun, vei începe să te mişte de la nerodire la binecu­vântare.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *