15 AUGUST CÂND ESTI ÎNGRIJORAT (4)


“Nu vă îngrijoraţi de nimic” (Filipeni 4:6)

Eşti astăzi îngrijorat de ceva? Atunci setează-ţi mintea cu următoarele promisiuni. Sau mai bine, poartă-le cu tine şi citeşte-le regulat:

1) “întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă. Nu vă temeţi şi nu vă înspăimân­taţi … cu noi este Domnul, Dumnezeul nostru, care ne va ajuta”

(2 Cronici 32:7-8). 2) “Dar pe tine te voi izbăvi în ziua aceea, zice Domnul, şi nu vei fi dat în mâinile oamenilor de care te temi” (leremia 39:17).

3) “Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu.” Dacă vei trece prin ape„ Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca” (Isaia 43:1-2).

4) “Nu vă temeţi … căci nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu” (2 Cronici 20:15).

5) “În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi [aveţi curaj, fiţi plini de încredere, fiţi siguri] Eu am biruit lumea” [am golit-o de puterea de a vă face rău şi am cucerit-o în locul vostru] (loan 16:33).

6) “Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte deplină în locuinţa mea” (Psalmul 4:8).

7) “Când strigă cei fără prihană, Domnul aude, şi-i scapă din toate necazurile lor” (Psalmul 34:17).

8) “Vei fi plin de încredere, şi nădejdea nu-ţi va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău, şi vei vedea că te poţi odihni liniştit” (Iov 11:18).

9) “ei se vor război cu tine, dar nu te vor birui; căci Eu voi fi cu tine, ca să te scap şi să te izbăvesc, zice Domnul” (leremia 15:20).

10) “Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânir­ile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 8:38-39).

11) “Cei ce cunosc Numele Tău, se încred în Tine, căci Tu nu părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne!” (Psalmul 9:10).

12) “Domnul este Păzitorut tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă … Domnul te va păzi de orice rău, îţi va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare şi la venire” (Psalmul 121:5-8)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *