14 DECEMBRIE ARATĂ COMPASIUNE

‘Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac!” (Psalmul 41:1)

O temă centrală a Bibliei este compasiunea. “Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele, şi unul dintre voi le zice: “Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!” fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?… credinţa: dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi” (lacov 2:15-17). Anumite tipuri de oameni arată mai puţină compasiune decât alţii. De exemplu:

            1) Tipul vizionar refuză să-şi întrerupă programul;

            2) Tipul harnic are o gândire de felul: “am muncit din greu pentru ce am şi tu trebuie să faci la fel”;

            3) Tipul judecător care crede că nenorocirea celorlalţi este întotdeauna un rezultat al secerăii a ceea ce ai semănat;

            4) Tipul nesigur care crede că dacă dăruieşte altora, propriile lui nevoi vor rămâne neîmplinite;

            5) Tipul celui neiluminat biblic care nu înţelege că Dumnezeu a promis o răsplată pentru compasiune: “Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac! Căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăveşte; Domnul îl păzeşte şi-l ţine în viaţă. El este fericit pe pământ, şi nu-l laşi la bunul plac al vrăjmaşilor lui. Domnul îl sprijineşte, când este pe patul de suferinţă: îi uşurezi durerile în toate boalele lui” (Psalmul 41:1-3). Domnul Isus a spus: “ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut” (Matei 25:40). Maica Tereza a spus: “dacă eşti bun, oamenii te vor acuza de motive egoiste; fii bun oricum. Binele pe care îl faci astăzi va fi uitat de majoritatea oamenilor; fă binele oricum. Dăruieşte lumii ce ai mai bun şi niciodată nu va fi destul; dăruieşte ce ai mai bun oricum. La judecata finală va fi între tine şi Dumnezeu; nicio­dată nu a fost între tine şi ei oricum”.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *