13 IANUARIE PRIN HARUL LUI DUMNEZEU VEI REUŞI

“[Prin credinţă] … s-au vindecat de boli” (Evrei 11:34] Biblia vorbeşte “de Samson, de leftaie, de David, de Samuel şi de prooroci! Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul săbiei, s-au vindecat de boli, …” (v. 32-34). Cine au fost aceşti oameni? leftaie a fost un exiiat social, născut de o femeie necăsătorită. Samuel a fost un mare prooroc, dar nu a excelat ca tată. David a scris Psalmii, dar a avut o aventură. “Prin credinţă … s-au vindecat de boli”. Să remarcăm că ei nu au început sănătoşi, ei au devenit sănătoşi. Şi dacă ei au reuşit şi tu vei reuşi! Din motive pe care Dumnezeu nu le explică niciodată, El alege să lucreze prin oameni ca noi. El ne pune în situaţii dificile, apoi ne descătuşează credinţa, compasiunea şi creativitatea. Când nu ştim încotro s-6 apucăm, El ne pune în legătură cu cei ce pot deschide uşa potrivită la momentul potrivit. înseamnă oare că nu vom experimenta teama? Nu, progresul a fost întotdeauna realizat de oameni care s-au confruntat cu temerile lor şi care s-au ridicat deasupra lor. Ei au ştiut că oportunitatea şi siguranţa sunt în opoziţie. Adevărul este că dacă o provocare cu care te confrunţi nu solicită ceva de la credinţa ta, ea hu este pe placul lui Dumnezeu şi nici nu-L implică. Phillips Brooks a spus: “Nu vă rugaţi pentru o viată mai uşoară; rugati-vă să fiti mai puternici. Nu vă rugaţi pentru sarcini egale cu puterea voastră; rugati-vă pentfu puteri egale cu sarcinile voastre. Atunci înfăptuirea lucrării voastre nu va fi o minune, ci voi veti fi o minune. în fiecare zi vă veti minuna de voi înşivă.şi de bogăţia vieţii voastre care o aveţi prin harul lui Dumnezeu”.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *