12 NOIEMBRIE CUM SĂ Al O ZI BUNĂ

“Despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic” (loan 15:5)

Poţi schimba cursul unei zile în care Satan şi-a făcut planuri în ce priveşte viaţa ta, petrecând timp cu Domnul, mai ales când simţi în tine o atitudine sau un comportament care nu seamănă cu a lui Hristos. Domnul Isus a spus: “Despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic” (loan 15:5). Pe de altă parte, “pot totul în Hristos care mă întăreşte” (Filipeni 4:13). Sentimentele negative sunt ca nişte musafiri nepoftiţi într-o casă: cel mai rău lucru pe care îl poţi face este să-i inviţi înăuntru. Poate nu vei reuşi să le stăpâneşti prin propria-ţi putere, dar dacă eşti în căutarea ajutorului lui Dumnezeu, El te va ajuta să mergi pe căile Lui, nu după emoţiile şi perspectiva ta negativă. “Dar dacă mă jigneşte cineva?” Biblia spune că nu trebuie să fii prea sensibil sau uşor de rănit. De fapt, ni se porunceşte să-i iertăm pe cei ce ne greşesc şi să nu lăsăm situaţia să se înrăutăţească. Uneori dorim să iertăm şi să facem ce este bine, dar ni se pare dificil. De cele mai multe ori cel mai bun lucru este cel mai greu, nu cel mai uşor. Atunci trebuie să te rogi şi să-L laşi pe Dumnezeu să-ţi vorbească prin Cuvântul Lui. Doar atunci vei găsi puterea de a face ceea ce este bine.

Ţine minte, eşti într-un război, iar lupta începe în momentul în care îţi deschizi ochii în fiecare dimineaţă. Pentru a câştiga, “întăriţi-vă în Domnul şi … îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu … având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii … luaţi scutul credinţei… Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului… Faceţi în toată vremea … tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa” (Efeseni 6:10-20).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *