12 IANUARIE CUM SĂ REDUCI STRESUL SLUJIRII

“Am rost zidiţi in Hristos Isus pentru faptele bune” (Efeseni 2:10)
Noi am fost mântuiţi pentru a sluji, nu pentru a sta deoparte. Dar chiar şi în locul în care am fost puşi, este posibilă supraîncărcarea. Ne place să-l slujim lui Dumnezeu şi totuşi atitudinile noastre ne stresează. Amestecul toxic de nepotrivire şi perfectionism în slujire duce la epuizare. Ne împinge să ne comportăm în mod obsesiv şi impulsiv, scăzând bucuria şi mărind tensiunea. Ne simţim blocaţi. Nu ştim dacă trebuie să renunţăm şi ne simţim prost sau nu ştim dacă trebuie să mergem înainte şi ne simţim copleşiţi. Deci fie devenim excesiv de responsabili ducând în spate propriul nostru volum ‘de muncă’ plus al tuturor celorlalţi, fie renunţăm, lăsând totul celorlalţi. Care este soluţia? Mai întâi, trebuie să nu mai slujim pentru a plăcea altora. E motivaţia greşită care nu funcţionează niciodată. Iar când nu funcţionează, ne străduim mai mult pentru a obţine aprobare şi ajungem să fim dezamăgiţi. Pavel scrie: “Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor sau bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Hristos” (Galatei 1:10). Aprecierea “bine făcut” trebuie să vină de la Dumnezeu, nu de la oameni. în al doilea rând, trebuie să nu mai slujim prin propria noastră putere. Domnul Isus a spus: “Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai” (loan 5:19). Ca mănuşa pe o mână, Ei se mişcă împreună. Asta înseamnă cooperare şi interdependenţă. “După cum mlădita nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi roadă, dacă nu rămâneţi în Mine” (loan 15:4). Aşa a slujit Pavel. “lată la ce lucrez eu, şi mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine” (Coloseni 1:29). El a lucrat, dar energia a fost a lui Dumnezeu, nu a lui. Deci trebuie să ne amintim care e sursa eficientei noastre şi aşa vom reduce stresul slujirii.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *