12 AUGUST CÂND ESTI ÎNGRIJORAT (1)


“Nu vă îngrijoraţi de nimic” (Filipeni 4:6)

Îngrijorarea începe ca o prelingere şi care apoi creează un canat în mintea noastră, prin care încep să curgă gândurile noastre. Majoritatea îngrijorărilor noastre se împart în trei categorii:

1) Îngrijorarea cu privire la lucrurile cu care ne confruntăm: cum ar fi îmbătrânirea, neputinţa, pen­sionarea, singurătatea, nesiguranţa financiară, accidentele, boala, pierderea cuiva drag şi moartea.

2) Îngrijorarea cu privire la lucrurile pe care trebuie să le facem: cum ar fi luarea deciziilor, începerea sau încheierea unei relaţii, slăbirea în greutate, schimbarea carierei şi comiterea unei greşeli.

3) Îngri­jorarea care ne reflectă starea sufletească: aceste îngrijorări arată ce simţim referitor la abilitatea noastră de a face faţă lucrurilor. De exemplu, teama de respingere ne poate afecta toate relaţiile noas­tre. Pentru a evita rănirea, îi îndepărtezi pe toţi, lumea ta se micşorează, iar posibilităţile de creştere devin limitate.

Multe din îngrijorările noastre se pot reduce la o singură întrebare: “Dar dacă nu o să mă des­curc?” Mintea noastră este câmpul de luptă în care victoria este câştigată sau pierdută. Aşa că în­treabă-te: “M-aş mai îngrijora dacă aş şti sigur că mă voi descurca cu orice s-ar ivi?” Răspunsul este nu. Îngrijorarea nu te mai poate imobiliza şi nu-ţi mai poate fura bucuria când ştii că te vei descurca orice s-ar întâmpla. Poate spui: “Sună prea simplu”. Şi chiar este atunci când îl implici pe Dumnezeu! Iată două versete care îţi pot elimina îngrijorarea şi pe care te poţi bizui în vremuri grele:

1) “Pot totul în Hristos, care mă întăreşte” (Filipeni 4:13);

2) “Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus” (Filipeni 4:6-7).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *