10 OCTOMBRIE “VENIŢI DE VEDEŢI”


“S au dus şi au văzut şi au rămas la El” (loan 1:39)

Lui Ioan şi Andrei nu le-a fost suficient să-l asculte pe Ioan Botezătorul. Mulţi dintre noi ne-am fi mulţumit să stăm în preajma celui mai celebru evanghelist al poporului. Putea oare să existe un învăţător mai bun? Da. Când Ioan şi Andrei L-au întâlnit pe Domnul Isus, Cel despre care vorbea Ioan Botezătorul, ei l-au lăsat pe Ioan şi L-au urmat pe El. Să observăm întrebarea lor: “unde locuieşti?” “Veniţi de vedeţi” le-a zis El. S-au dus şi au văzut unde locuia şi… au rămas la El” (Ioan 1:38-39). Ei doreau să-L cunoască pe Isus şi să afle care sunt lucrurile de care-I  pasă, care sunt lucrurile care fac ca inima Lui să ardă şi sufletul să-l fie plin de durere şi apoi să se uite la faţa Lui şi să-l urmeze paşii. Ei doreau să afle dacă El poate fi cine spunea Ioan că este; şi dacă este Acela, ce caută El pe pământ? La o asemenea întrebare nu se poate răspunde vorbind cu alţii, tre­buie să petreci timp cu “Omul” însuşi. Răspunsul lui Isus către ucenici şi către tine este “veniţi de vedeţi”. Ce să vedem?

1) Cum îşi foloseşte El puterea. Nici măcar o dată Domnul Isus nu şi-a folosit puterea pentru a-i impresiona pe alţii sau pentru a Se îmbogăţi în vreun fel.

2) Cum se raportează El la oameni. El nu i-a văzut ca pe unii care îl deranjează, care îl irită sau care sunt obstacole în calea Lui spre împlinire personală. Nu. “Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele” (Matei 9:36).

3) Care îi sunt priorităţile, “oamenii se strângeau cu grămada, ca să-L asculte… Iar El se ducea în locuri pustii, şi Se ruga” (Luca 5:15-16). Ştia El ceva ce noi nu ştim? Nici un angajament nu este mai greu de respectat sau mai important, decât să petreci timp în rugăciune în fiecare zi.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *