10 NOIEMBRIE CUM SĂ FACI FATĂ ABANDONULUI (2)


“Isus a zis ._: “Voi nu vreţi să vă duceţi?” (loan 6:67)

Când te confrunţi cu abandonul, cel mai mare duşman al tău este propria ta anxietate! Ea te împinge spre toate reacţiile greşite. Învaţă să o gestionezi căci altfel îţi va crea cele mai mari temeri, lată câteva sfaturi care să te ajute:

1) Fereşte-te de rolul “urmăritorului”. Majoritatea relaţiilor au un “urmăritor” şi un “distanţator”. Când ne simţim vulnerabili, ne asumăm oricare din aceste roluri caracteristice şi le punem în prac­tică. Când unul se distanţează, celălalt urmăreşte şi viceversa. Problema este că atunci când urmăreşti persoana care se distanţează, iar aceasta devine anxioasă, distanţându-se şi mai mult, anxietatea ta creşte şi te face să urmăreşti şi mai mult şi devine un cerc vicios. Deşi nu pare na­tural, prin credinţă, hotărăşte-te să nu mai urmăreşti. Vei micşora astfel anxietatea distanţatorului şi-l vei invita să nu se mai depărteze. Renunţarea este înfricoşătoare şi pare că-l încurajează pe celălalt să plece. Nu va fi aşa dintr-o dată, dar dacă perseverezi, aşa va fi. Gestionarea anxietăţii te cheamă să faci lucrul de care te temi, dar va reduce nivelul anxietăţii!

2) Controlează-ţi gândurile care îţi induc anxietate. “El este ca unul care îşi face socotelile în suflet” (Proverbe 23:7). Anxietatea este provocată de gânduri şi de vorbirea cu tine însuţi, nu de partener sau de circumstanţe. A spune: “O, voi muri dacă mă va părăsi” generează şi măreşte teama. Construieşte-ţi o listă cu idei care să te ajute. “Dacă pleacă, va durea, dar cu ajutorul lui Dumnezeu şi al familiei, voi trece peste asta”. Implică-L pe Dumnezeu; El este cel care schimbă inimile şi mintea. Sprijină-te pe El şi îţi va micşora anxietatea şi îţi va mări pacea şi încrederea!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *