10 IULIE AVRAAM (2)

“Domnul zisese Iui Avram” (Geneza 12:1)

Avraam avea abilitatea de a auzi glasul lui Dumnezeu. “Domnul zisese lui Avram: “Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta” (Geneza 12:1). Avraam nu a putut apela la Scriptură pentru călăuzire şi nu existau prooroci care să-i spună: “Aşa vorbeşte Domnul”. Era important să facă ce este bine. El a fost chemat să-şi părăsească serviciul, casa, confortul şi ţara. El avea siguranţa că glasul pe care l-a auzit era într-adevăr glasul lui Dumnezeu. Aceasta ne duce la concluzia că Avraam îşi dezvoltase o relaţie cu Dumnezeu, iar zidirea unei relaţii necesită timp, efort, sensibilitate şi dedicare. Alţii îţi pot da sfaturi şi pot confirma ce îţi spune Dumnezeu, dar în ultimă instanţă trebuie să înveţi să-L auzi singur pe Dumnezeu. Nimic nu-ţi măreşte încrederea decât faptul că Dumnezeu ţi-a dat indicaţii precise cu privire la viaţa ta.
Autorul Gary Thomas spune că el şi soţia lui s-au rugat foarte mult pentru cumpărarea unei case şi i-au dat lui Dumnezeu multe ocazii de a le închide uşa. După cinci ani, când casa valora mult mai puţin decât au plătit ei pentru ea, l-au întrebat pe Dumnezeu: “Doamne, de ce nu ne-ai oprit?” În acel moment Duhul lui Dumnezeu le-a şoptit: “V-aţi gândit la posibilitatea că voiam să fiţi în acel cartier pentru a lucra acolo mai mult decât am vrut să sporesc situaţia voastră financiară?” Dumnezeu nu i-a spus lui Avraam: “Rămâi aici şi te voi face şi mai bogat”. Nu, El i-a spus: “ieşi din ţara ta”. Da, el a devenit bogat. Dar oare ascultarea îl obligă pe Dumnezeu să ne binecuvânteze aşa cum credem noi că ar trebui sau ne poate chema la jertfă? Gândeşte-te la cruce înainte de a da un răspuns!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *