10 IANUARIE PRINCIPIUL GABAONULUI_

“Locuitorii Gabaonului făcuseră pace cu Israel şi erau în mijlocul lor” (losua 10:1)

            Gabaoniţii erau o naţiune pe care Dumnezeu i-a spus lui Iosua, s-o distrugă. Deşi erau păgâni, ei au fost suficient de înţelepţi să înţeleagă că nu erau de partea cui trebuie. Aşa că s-au deghizat şi l-au convins pe Iosua să încheie un legământ cu ei, spunând: “Noi suntem robii tăi” (losua 9:8). Când foştii lor aliaţi au aflat că şi-au unit forţele cu Israelul, le-au declarat război. Din cauza legământului lor, Iosua a luptat cu ei şi i-a scăpat. Această povestire ne învaţă trei principii impor­tante. Primul, vine un moment în care, pentru a-L urma pe Dumnezeu, trebuie să “o rupi” cu tre­cutul. Unul din lucrurile care ne doare este că dorim să înaintăm fără a face valuri sau a supăra pe cineva. Trebuie să depăşeşti asta! “Dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi” (2 Corinteni 5:17). Al doilea, gabaoniţii au fost dispuşi să se umilească şi să ceară ajutor. Indiferent cât eşti de dotat, vor exista clipe când va trebui să apelezi la alţii şi să spui: “Trec printr-o perioadă dificilă, am nevoie de aju­tor, hai să ne aliem”. Există putere în “părtăşia sfântă”. Al treilea, când îți aminteşti de unde ai plecat, vei fi mulţumitor pentru locul în care te găseşti acum. Gabaoniţii erau tăietori de lemne şi cărăuşi de apă; ei se bucurau doar să slujească. Nu mai încerca să fi o celebritate spirituală. Slujeşte! Slujirea înseamnă o relaţie pe verticală: “Slujiţi Domnului cu bucurie” (Psalmul 100:2). Înseamnă şi o relaţie pe orizontală: “slujiţi-vă unii altora în dragoste” (Galateni 5:13). Când vine vorba de înţelepciunea în viaţă, o poţi îmbunătăţi, învăţând din “principiile Gabaoniţilor”.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *