10 DECEMBRIE – PREDAREA (2)

“La cuvântul Tău, voi arunca mrejile!” (Luca 5:5)
Când începem să trăim după voia lui Dumnezeu şi nu după a noastră, experimentăm trei mari beneficii. Primul, avem pace: “împrieteneşte-te, deci, cu Dumnezeu, şi vei avea pace; te vei bucura astfel iarăşi de fericire” (Iov 22:21). Al doilea, avem libertate: “după ce aţi fost robi ai păcatului aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii pe care ati primit-o” (Romani 6:17). Al treilea, avem putere: “Supuneti-vă, deci, lui Dumnezeu. Împotriviti-vă diavolului, şi el va fugi de la voi” (lacov 4:7). Ispitele dure şi problemele copleşitoare sunt înfrânte de Hristos în momentul în care ne predăm. Când losua s-a apropiat de zidurile lerhonului, el s-a întâlnit cu Dumnezeu, s-a aruncat cu fata la pământ şi s-a închinat, a renunţat la planurile lui şi a spus: “Ce spune Domnul meu robului Său?” (losua 5:14). Predarea lui losua a condus la o victorie spectaculoasă. lată un paradox: victoria vine prin predare! Predarea nu ne face mai slabi, ci ne întăreşte. Predaţi lui Dumnezeu, nu trebuie să ne temem de nimic altceva. William Booth, fondatorul Armatei Salvării, a spus: “Măreţia puterii unui om stă în măsura în care s-a predat”. La urma urmelor, toţi se predau faţă de ceva. Dacă nu fată de Dumnezeu, atunci ne predăm opiniilor şi aşteptărilor celorlalţi, banilor, resentimentului, fricii, propriilor noastre pofte sau eului. Suntem liberi să alegem’ cui ne predăm, dar nu suntem liberi fată de circumstanţele acelei alegeri. E. Stanley Jones a spus: “Dacă nu ne predăm lui Hristos, ne predăm haosului”. Exemplul suprem este Domnul Isus. în noaptea dinaintea răstignirii, El s-a predat planului lui Dumnezeu, spunând: “voia Ta, nu voia mea”. Şi El este exemplul nostru!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *