1 NOIEMBRIE – VIZIUNEA TA – TREBUIE S-O “SIMŢI”!

“Scrie proorocia, şi sap-o pe table, ca sa se poată citi uşor!” (Habacuc 2:2)

Habacuc îşi descrie viziunea drept: “Proorocia descoperită proorocului Habacuc” (Habacuc 1:1). El o “vedea” oriunde se ducea. L-a făcut să se plece pe genunchi. El s-a rugat: “Până când voi striga către Tine, Doamne, fără s-ascuiţi? … Pentru ce mă laşi să văd nelegiuirea, şi Te uiţi la nedreptate?… legea este fără putere, şi dreptatea nu se vede, căci cel rău biruieşte pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăţi nedrepte” (Habacuc 1:2-4). Înainte ca Dumnezeu să te binecuvânteze cu un plan de acţiune, El te va împovăra cu problema la a cărei rezolvare ai fost chemat să ajuţi. Lewis Braille a dorit să citească şi să scrie. Dar la vârsta de trei ani, a orbit în urma unui accident, în timp ce se juca în magazinul de utilaje al tatălui său. Refuzând să rămână într-o lume a întunericului, el a spus: “voi face un sistem pentru ca nevăzătorii să poată citi şi scrie”. Drept rezultat, milioane de oameni nevăzători au fost binecuvântaţi de sistemul Braille.
Psalmistul a strigat: “râvna Casei Tale mă mănâncă” (Psalmul 69:9). Care e dorinţa ce te macină? Care este pasiunea ta? La ce te-a chemat Dumnezeu şi pentru ce te-a înzestrat? Dorinţa arzătoare a lui Pavel a fost să aducă lumea la Hristos. Şi a reuşit. Când impotrivitorii l-au închis, în loc să renunţe în faţa înfrângerii, şi-a transformat celula în refugiul unui scriitor şi a scris treisprezece epistole care urmau să schimbe mai multe vieţi după ce a părăsit lumea, decât ar fi sperat el să atingă cât timp a trăit. Pentru ce eşti dispus să-ţi dai viaţa? Dacă viziunea ta este cu adevărat de la Dumnezeu, o vei “simţi”.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *