1 NOIEMBRIE CUVINTE DĂTĂTOARE DE VIAŢĂ ÎN VREMURI TULBURI (3)

“Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac” (Isaia 40:8)

Iată şi alte promisiuni extraordinare din Biblie pe care te poţi baza când vine necazul:

1) “Domnul este locul meu de adăpost!” şi faci din Cel Prea înalt turnul tău de scăpare, de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale” (Psalmul 91:9-11). 2) “îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El, şi-i scapă din primejdie” (Psalmul 34:7). 3) “La umbra aripilor Tale caut un loc de scăpare, până vor trece nenorocirile” (Psalmul 57:1). 4) “Domnul este aproape de cei cu inima înfrîntă, şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit” (Psalmul 34:18). 5) “Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor” (1 Petru 3:12). 6) “El Şi-a întins mâna de sus, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari; m-a izbăvit de potrivnicul meu cel puternic, de vrăjmaşii mei, care erau mai tari decât mine … dar Domnul a fost sprijinul meu. El m-a scos la loc larg, şi m-a scăpat, pentru că mă iubeşte” (Psalmul 18:16-19). 7) “Nu te bucura de mine, vrăjmaşe, căci chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăşi, chiar dacă stau în întuneric, totuşi Domnul este Lumina mea!” (Mica 7:8). 8) “Vei fi plin de încredere, şi nădejdea nu-ţi va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău, şi vei vedea că te poţi odihni liniştit. Te vei culca şi nimeni nu te va tulbura, şi mulţi vor umbla după bunăvoinţa ta” (Iov 11:18-19). 9) “Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi” (Efeseni 3:20). A Lui să fie slava … Amin.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *