1 DECEMBRIE – UMBLAREA PRIN CREDINŢĂ

“Eu Te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi” (Psalmul 32:8)

Pavel scrie: „mă duc… fără să ştiu ce mi se va întâmpla… Numai Duhul Sfânt mă înştiinţează… că mă aşteaptă lanţuri şi necazuri. Dar eu nu ţin numaidecât la viaţa mea…” (Faptele Apostolilor 20:22-24). E omeneşte să doreşti să ştii încotro te duci şi în ce te implici. Dar Dumnezeu te va informa numai cu privire la „ce trebuie să ştii”. Asemeni lui Avraam, când îl urmezi pe El, o faci „fără să ştii” unde te călăuzeşte Domnul, dar bazându-te pe ce a promis El, încrezător că indiferent de cum o face şi cât durează, El Îşi va respecta promisiunea faţă de tine (Evrei 11:8). Faptul că eşti în voia lui Dumnezeu nu te scuteşte de probleme. Dumnezeu nu-ţi promite un covor pe pista de alergare, nici un pat cu petale de trandafiri pe câmpul de luptă. Dar poţi fi „încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hrisots” (Filipeni 1:6). Jon Walker spune: „Dumnezeu cunoaşte fiecare pas al călătoriei tale… binecuvântările şi pericolele… locul în care ai fost… încotro te duci şi… care e cea mai bună cale… El nu doreşte să-ţi îndrepţi paşii singur, fără El. Cum îţi faci misiunea şi cum o duci la îndeplinire… sunt responsabilitatea lui Dumnezeu. Responsabilitatea ta este să cauţi călăuzirea Lui şi să te supui instrucţiunilor Lui. El a spus: „Eu te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi şi voi avea privirea îndreptată asupra ta” (Psalmul 32:8). Partea ta este să te încrezi în El din toate inima şi să nu te bazezi pe înţelepciunea ta. Partea Lui este să-ţi îndrepte cărarea (Proverbe 3:5-6). Nu şi se cere să faci totul”.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *