„Unde eşti?”

„Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: «Unde eşti?»”

Geneza 3.9

„Unde eşti?”

Dumnezeu ştia unde s-a ascuns Adam, dar întrebarea i-a fost pusă pentru a-i trezi conştiinţa. Omul copleşit de bunuri din partea Creato­rului, înconjurat de dragostea Sa nemărginită, fugea dinaintea Sa ca din faţa unui duşman. Dacă Adam şi-ar fi recunoscut starea în care se găsea, ar fi putut să revină în prezenţa lui Dumnezeu.

Şi astăzi, Dumnezeu doreşte, să ne întrebe pe fiecare în parte: „Unde eşti?” şi mai ales El vrea ca întrebarea să aibă un efect binefăcător recunoscând adevărata stare a inimilor noastre.

Dacă ne aplecăm cu atenţie asupra Scripturii, vom vedea că toţi suntem fără Dumnezeu în lume, morţi în păcate, fără nicio speranţă de a moşteni viaţa veşnică. Dar tot acolo vom găsi că Dumnezeu a pregătit o cale de ieşire din labirintul păcatului şi al morţii. Această cale nu este o religie, o tradiţie sau o datină, ci însuşi Fiul Său. Faptul că astăzi Dumnezeu ne întreabă „Unde eşti?” este o dovadă a dragostei, a harului Său. În­seamnă că Dumnezeu ne cheamă fiind gata să ne dea iertarea Lui şi să ne primească la fel ca un Părinte iubitor.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *